تامین ارز ۴.۶ میلیارد دلاری برای واردات نهاده‌های دامی/ ۳ میلیارد دلار نهاده ترخیص؛ ۳.۵ میلیارد دلار رسوب کرد +جدول

تامین ارز ۴.۶ میلیارد دلاری برای واردات نهاده‌های دامی/ ۳ میلیارد دلار نهاده ترخیص؛ ۳.۵ میلیارد دلار رسوب کرد +جدول

بانک مرکزی تا نیمه تیر ماه حدود ۴.۶ میلیارد دلار برای واردات جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، گندم، کنجاله سویا تامین ارز کرده که حدود ۳.۲ میلیارد دلار از این اقلام از گمرک ترخیص شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تا نیمه تیر ماه امسال 580 میلیون دلار تامین ارز برای جو، 883میلیون دلار برای دانه های روغنی، 1.2 میلیارد دلار برای ذرت و 1 میلیارد دلار برای روغن خام از سوی بانک مرکزی انجام شده است.  بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، بانک مرکزی می‌بایست در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان 6 میلیارد دلار به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی مصوب و اعلام شده از سوی دولت اقدام کند.

سهمیه اعلامی مزبور، شامل 4.5 میلیارد دلار برای اقلام وارداتی تحت نظر وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین به به گفته معاون فنی گمرک ایران، تا نیمه تیر ماه امسال، 300 میلیون دلار جو، 537 میلیون دلار دانه های روغنیف 889 میلیون دلار ذرت و 875 میلیون دلار نیز روغن خام ترخیص شده است.

از سوی دیگر با وجود تامین ارز 483 میلیون دلاری کنجاله سویا 327 میلیون دلار از این کالا از گمرک ترخیص شده است. این درحالی است که 700 میلیون دلار کنجاله در بنادر کشر دپو شده است.

به صورت کلی درخصوص، جو، ذرت، روغن، دانه های روغنی، گندم، کنجاله سویا، مجموعا 4.6 میلیارد دلار تامین ارز انجام شده که 3.2 میلیارد دلار از گمرک ترخیص شده است.

همچنین بر اساس اعلام معاون فنی گمرک مجموع نهاده های دامی و گندم رسوبی در بنادر کشور حدود 3.5 میلیارد دلار است.